ประกาศการรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศหอพักกองกิจการนิสิต 1-2 ภาคปลาย ปี 62

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศการรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศหอพักกองกิจการนิสิต 1-2 ภาคปลาย ปี 62
รายละเอียด ประกาศการรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ หอพักกองกิจการนิสิต 1-2 ภาคปลาย ปี 62
ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 20 - 28 มิ.ย.63
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 11:31
เอกสารแนบ    แบบฟอร์มขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 มิ.ย. 63
   รายชื่อนิสิตได้รับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคปลาย 62   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 มิ.ย. 63
   ประกาศการรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคปลาย 62   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 มิ.ย. 63
รูปภาพแนบ