ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าหอพักกองกิจการนิสิต ภาคปลาย/2562

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าหอพักกองกิจการนิสิต ภาคปลาย/2562
รายละเอียด กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคปลาย/2562
หอพักกองกิจการนิสิต 1 และ 2
ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 15:36
เอกสารแนบ    ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าหอพักกองกิจการนิสิต ภาคปลาย/2562   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 30 ก.ย. 62
รูปภาพแนบ