กิจกรรมนิสิต »

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ » เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญายืมเงิน

ชื่อแบบฟอร์ม  เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญายืมเงิน
รายละเอียด เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญายืมเงิน (ดำเนินการก่อนจัดกิจกรรมอย่างน้อย ๑๕ วัน)
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13:37
เอกสารแนบ    - ตัวอย่างจัดจ้าง - แบบฟอร์มขอบเขตของงาน
   แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่
   - ตัวอย่างจัดจ้าง - แบบฟอร์มขอบเขตของงาน
   - ตัวอย่างจัดจ้าง - แบบฟอร์มขอบเขตของงาน
   แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลร้านค้าบริษัทบุคคลธรรมดา ประกบอการจัดซื้อจ้างพัสดุในโครงการกิจกรรม
   แบบฟอร์มขอบเขตของงาน-รายละเอียด
   สัญญายืมเงิน
   - ตัวอย่าง - แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลร้านค้าบริษัทบุคคลธรรมดา ประกบอการจัดซื้อจ้างพัสดุในโครงการกิจกรรม
   - ตัวอย่าง - แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่
   - ตัวอย่าง - สัญญายืมเงิน