กำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าหอพัก ภาคฤดูร้อน/2560 หอพัก 14 -15

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าหอพัก ภาคฤดูร้อน/2560 หอพัก 14 -15
รายละเอียด กำหนดการจองหอพัก และชำระเงินค่าค่าหอพัก ภาคฤดูร้อน/2560 หอพัก 14 - 15
วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานหอพัก
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:23
เอกสารแนบ    ประกาศการจองหอพักและชำระเงินค่าหอพัก ภาคฤดูร้อน/60 หอพัก 14-15   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 พ.ค. 61
รูปภาพแนบ