การคืนเงินคงเหลือค่าบริหารหอพัก หอพัก 50ปีเทาทอง,หอพักเทา-ทอง2,หอพักเทาทอง3,และหอพักเทาทอง4 ภาคต้นและปลาย ปีการศึกษา 2560

ชื่อประชาสัมพันธ์  การคืนเงินคงเหลือค่าบริหารหอพัก หอพัก 50ปีเทาทอง,หอพักเทา-ทอง2,หอพักเทาทอง3,และหอพักเทาทอง4 ภาคต้นและปลาย ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด การคืนเงินคงเหลือค่าบริหารหอพัก ภาคต้นและปลาย ปีการศึกษา 2560
- หอพัก 50ปีเทาทอง
- หอพักเทา-ทอง2
- หอพักเทาทอง3
- หอพักเทาทอง4
ให้นิสิตติดต่อรับและกรอกข้อมูลในใบคำร้องขอรับเงินคืน ได้ที่สำนักงานหอพัก ที่นิสิตพักอาศัย
ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 61 ถึงวันที่ 20 ส.ค. 61 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันทำงานปกติ)
รายละเอียดตาม เอกสารแนบ
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:48
เอกสารแนบ    1525322989_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 3 พ.ค. 61
รูปภาพแนบ