กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด 1. กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:00 น.

2. กำหนดการเปิด - ปิดหอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
2.1 เปิดหอพัก วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09:.00 - 16:30 น.
2.2 ปิดหอพัก วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:00 น.

3. กำหนดการเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
(นิสิตทุกชั้นปี รายงานตัวเข้าหอพัก 50 ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง 2 หอพักเทา-ทอง 3
และหอพักเทา-ทอง 4 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานหอพักที่ตนเองพักอาศัย)
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10:35
เอกสารแนบ    1524454616_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 23 เม.ย. 61
รูปภาพแนบ