การสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ของหอพัก 50 ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง 2 หอพักเทา-ทอง 3 และหอพักเทา-ทอง 4

ชื่อประชาสัมพันธ์  การสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ของหอพัก 50 ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง 2 หอพักเทา-ทอง 3 และหอพักเทา-ทอง 4
รายละเอียด กำหนดการสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ของหอพัก 50 ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง 2 หอพักเทา-ทอง 3 และหอพักเทา-ทอง 4

วันที่ 30 เม.ย. - 4 พ.ค. 61 นิสิตบันทึกข้อมูล และพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
ค่าบำรุงหอพัก ทางระบบอินเตอร์เน็ต ได้ที่http://affairs.buu.ac.th พร้อมนำเงินสด
ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา เท่านั้น ภายในวันที่กำหนด


สำหรับกำหนดการสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศ
โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10:26
เอกสารแนบ    1524454101_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 23 เม.ย. 61
รูปภาพแนบ