ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต “จิตอาสา บริจาคโลหิต เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา” (26 เม.ย. 61)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต “จิตอาสา บริจาคโลหิต เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา” (26 เม.ย. 61)
รายละเอียด กองกิจการนิสิต ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นิสิต และผู้สนใจทุกท่าน

ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินการรับบริจาคโลหิต

โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี

“จิตอาสา บริจาคโลหิต เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา”

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

ซึ่งดำเนินการ 2 ช่วงเวลา คือ

- เวลา 09.00 - 11.00 น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.30 น.) - เวลา 12.00 - 15.00 น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา 12.00 - 15.00 น.)

ณ ห้องสัมมนา (211) กองกิจการนิสิต

อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต

Page Facebook : หน่วยรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา

หรือ https://www.facebook.com/blooddonationbuu/

โทร. 0 3810 2535
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14:07
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ