ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โครงการหอพักเทาทอง จำนวน 632 เครื่อง
รายละเอียดตาม file ที่แนบ
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 15:50
เอกสารแนบ    1522745496_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 3 เม.ย. 61
รูปภาพแนบ