ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10:35
เอกสารแนบ    ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๑   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 มี.ค. 61
รูปภาพแนบ