เปิดจองที่พักบุคคลภายนอก ครั้งที่ 2 "งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559"

ชื่อประชาสัมพันธ์  เปิดจองที่พักบุคคลภายนอก ครั้งที่ 2 "งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559"
รายละเอียด เปิดจองที่พัก ครั้งที่ 2
"งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559"
เปิดจองพร้อมชำระเงิน วันที่ 1 - 20 เม.ย. 2561
รายละเอียดตาม File ที่แนบ
FB : โครงการหอพักเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 15:20
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ