ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"
รายละเอียด กองกิจการนิสิต ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นิสิต และผู้สนใจทุกท่าน

ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินการรับบริจาคโลหิต

โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี
"จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ"

"หนึ่งคนให้ สามคนรับ"


วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
ซึ่งดำเนินการ 2 ช่วงเวลา คือ

- เวลา 09.00 - 11.00 น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.30 น.) - เวลา 12.00 - 15.00 น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา 12.00 - 15.00 น.)

ณ ห้องสัมมนา (211) กองกิจการนิสิต

อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต

Page Facebook : หน่วยรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา

หรือ https://www.facebook.com/blooddonationbuu/

โทร. 0 3810 2535
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:44
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ