ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบซ่อมภาคทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหาร

ชื่อประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบซ่อมภาคทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหาร
รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบซ่อมภาคทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหาร
***********
นศท.ชั้นปี ๓ และชั้นปี ๕ สถานศึกษา ม.บูรพา (บางแสนและวิทยาเขตจันทบุรี) ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบตกภาคทฤษฎีจากเว็บไซต์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔ และนัดหมายให้ไปสอบซ่อมในวันเสาร์ที่ ๘ ก.พ. พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ทั้งนี้ นศท.ต้องไปถึงที่ศูนย์ฝึกฯก่อนเวลา อย่างน้อย ๑๕ นาที เตรียมปากกา ดินสอสองบี ยางลบไปให้พร้อม

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 3810 2222 ต่อ 1511 ในวันและเวลาราชการ
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
URL www.tarmy14.com
ผู้ประกาศ Panupong Seensangworn     วันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 09:57
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ