ประกาศรายชื่อนิสิตขอผ่อนผันทหารฯ รอบที่ 2

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อนิสิตขอผ่อนผันทหารฯ รอบที่ 2
รายละเอียด ประกาศรายชื่อนิสิตยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561)
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:37
เอกสารแนบ    รายชื่อนิสิตขอผ่อนผันทหารฯ รอบที่ 2   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 ก.พ. 61
รูปภาพแนบ