ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เติมความรักด้วยหัวใจ เติมน้ำใจด้วยโลหิต ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เติมความรักด้วยหัวใจ เติมน้ำใจด้วยโลหิต ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รายละเอียด กองกิจการนิสิต ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นิสิต และผู้สนใจทุกท่าน

ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินการรับบริจาคโลหิต

โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี"เติมความรักด้วยหัวใจ เติมน้ำใจด้วยโลหิต"วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561ซึ่งดำเนินการ 2 ช่วงเวลา คือ

- เวลา 09.00 - 11.00 น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.30 น.)
- เวลา 12.00 - 15.00 น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา 12.00 - 15.00 น.)ณ ห้องสัมมนา (211) กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต

Page Facebook : หน่วยรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา

หรือ https://www.facebook.com/blooddonationbuu/

โทร. 0 3810 2535คำแนะนำก่อนและหลังบริจาคโลหิต

๑. อายุระหว่าง ๑๗-๗๐ ปีบริบูรณ์ (บริจาคครั้งแรกอายุไม่เกิน ๕๕ ปี , อายุ ๑๗ ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง)

๒. น้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป และสุขภาพทั่วไปสมบูรณ์ดี

๓. นอนหลับพักผ่อนไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง และเข้านอนก่อนเที่ยงคืน

๔. ควรดื่มน้ำ ๓-๔ แก้ว และรับประทานอาหารก่อนบริจาคโลหิตจะช่วยลดและป้องกันอาการแทรกซ้อนต่างๆ ได้

๕. งดอาหารที่มีไขมันสูงก่อนมื้อบริจาคโลหิต เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพ

๖. งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง และงดดื่มแอลกอฮอล์ ๒๔ ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิต

๗. งดออกกำลังกายที่เสียเหงื่อมาก ทั้งก่อนและหลังบริจาคโลหิต
URL
ผู้ประกาศ งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:23
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ