เปิดจองที่พัก "งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559"

ชื่อประชาสัมพันธ์  เปิดจองที่พัก "งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559"
รายละเอียด กำหนดการเปิดจองที่พัก
"งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559"
เปิดจอง วันที่ 1 ก.พ. - 15 มี.ค. 61
ชำระเงิน วันที่ 1 - 15 มี.ค. 61
รายละเอียดตาม File ที่แนบ
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 14:11
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ