รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๑

ชื่อประชาสัมพันธ์  รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๑
รายละเอียด รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และโรงเรียนวัดท้ายยอ อำเภอเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ด้วยตนเอง) งานกิจกรรมนิสิต ชั้น ๒ กองกิจการนิสิต (รับจำนวนจำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัตร
๑) นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
๒) เกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
๓) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นพักการเรียนและไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างดำเนินคดีอาญา
๔) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๕) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผ่านเว็บไซต์ http://affairs.buu.ac.th/index.php/main/detail/951
URL
ผู้ประกาศ กนกาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09:33
เอกสารแนบ    ใบสมัคร   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ม.ค. 61
รูปภาพแนบ