ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด กองกิจการนิสิต ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและนิสิตทุกท่าน

ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินการรับบริจาคโลหิต

โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ซึ่งดำเนินการ ๒ ช่วงเวลา คือ

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.)

และเวลา ๑๒.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.)

โดยมีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริจาคโลหิตที่ถูกต้อง

ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. จากวิทยากรภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี

ณ ห้องสัมมนา (๒๑๑) กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๓๘๑๐-๒๕๓๕ หรืองานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต โทร. ๒๕๓๕ Page Facebook : หน่วยรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ https://www.facebook.com/blooddonationbuu/
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10:31
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ