ประกาศการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (ครั้งที่ ๒)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (ครั้งที่ ๒)
รายละเอียด กำหนดยื่นเอกสารขอผ่อนผันฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09:28
เอกสารแนบ    1515119767_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 5 ม.ค. 61
รูปภาพแนบ