รับสมัครและชำระเงินค่าหอพัก ภาคต้นและภาคฤดูร้อน ๕๗ (หอพัก ๕๐ ปี, หอพักเทา-ทอง ๒ , ๓)

ชื่อประชาสัมพันธ์  รับสมัครและชำระเงินค่าหอพัก ภาคต้นและภาคฤดูร้อน ๕๗ (หอพัก ๕๐ ปี, หอพักเทา-ทอง ๒ , ๓)
รายละเอียด กำหนดการรับสมัครนิสิตอยู่หอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ๕๐ ปีเทา - ทอง
หอพักเทา - ทอง ๒ และหอพักเทา - ทอง ๓ ประจำภาคต้น และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 10:42
เอกสารแนบ    1390880390_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 ม.ค. 57
รูปภาพแนบ