การยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเรียกพล สำหรับนิสิตชายที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

ชื่อประชาสัมพันธ์  การยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเรียกพล สำหรับนิสิตชายที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
รายละเอียด การยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเรียกพล สำหรับนิสิตชายที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 ตุลาคม 2560
URL
ผู้ประกาศ หน่วยการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร     วันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 14:23
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ