ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน The Next Boy/Girl Band

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน The Next Boy/Girl Band
รายละเอียด ด้วย บริษัท เนกซ์ สเตจ จำกัด ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน
The Next Boy/Girl Band กิจกรรมค้นหาผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มีความสามารถด้านการแสดง
การ้องเพลง การเต้น ฯลฯ เข้าสู่วงการบรรเทิงไทย และหากนิสิต ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม
สามารถสอบถามราละเอียด ดังข้อมูลการติดต่อตามไฟล์เอกสารแนบท้าย
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์ (พี่ ยู)     วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 16:22
เอกสารแนบ    1504257761_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 1 ก.ย. 60
รูปภาพแนบ