กำหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิต ที่จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิต ที่จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
รายละเอียด กำหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิต ที่จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 08:35
เอกสารแนบ    กำหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิต ที่จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
   Graduation Ceremony and Rehearsal Schedule for BUU Graduates of Academic Year 2012   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 ม.ค. 57
   Graduation Ceremony and Rehearsal Schedule for BUU Graduates of Academic Year 2012 (Chinese version)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 ม.ค. 57
รูปภาพแนบ