ประกาศการรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๑๔ และหอพัก ๑๕ ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๙

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศการรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๑๔ และหอพัก ๑๕ ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๙
รายละเอียด ให้นิสิตดำเนินการตามประกาศ ขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานหอพัก ๑๔ และสำนักงานหอพัก ๑๕
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 18:35
เอกสารแนบ    1501069261_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 ก.ค. 60
รูปภาพแนบ