ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมากำจัดปลวก โครงการหอพักเทา-ทอง)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมากำจัดปลวก โครงการหอพักเทา-ทอง)
รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมากำจัดปลวก โครงการหอพักเทา-ทอง)
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:16
เอกสารแนบ    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมากำจัดปลวก โครงการหอพักเทา-ทอง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 ก.ค. 60
รูปภาพแนบ