ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารอาคารหอพักเทา-ทอง ๓)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารอาคารหอพักเทา-ทอง ๓)
รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารอาคารหอพักเทา-ทอง ๓)
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:18
เอกสารแนบ    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารอาคารหอพักเทา-ทอง ๓)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 ก.ค. 60
รูปภาพแนบ