ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักเทา-ทอง ๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักเทา-ทอง ๓
รายละเอียด ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักเทา-ทอง ๓
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:13
เอกสารแนบ    ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักเทา-ทอง ๓   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 ก.ค. 60
รูปภาพแนบ