ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)
รายละเอียด กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)
สำหรับนิสิตที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์แนบ
กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560
ที่กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 1 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)
URL
ผู้ประกาศ ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภัคกาญจ์ แก้วแกมเกษ     วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:37
เอกสารแนบ    รายละเอียดและใบสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) ปี 2560   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 5 ก.ค. 60
รูปภาพแนบ