ตกลงราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโครงการหอพักเทา-ทอง

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตกลงราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโครงการหอพักเทา-ทอง
รายละเอียด ตกลงราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโครงการหอพักเทา-ทอง
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10:22
เอกสารแนบ    1496287628_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 1 มิ.ย. 60
รูปภาพแนบ