ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโครงการหอพักเทา-ทอง)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโครงการหอพักเทา-ทอง)
รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโครงการหอพักเทา-ทอง)
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10:19
เอกสารแนบ    1496287710_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 1 มิ.ย. 60
รูปภาพแนบ