กำหนดการปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด กำหนดการ
1. ปิด หอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12:00 น.

2. เปิด หอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.
นิสิตชั้นปีที่ 1 - 5 รายงานตัวเข้า ณ สำนักงานหอพักที่ตนเองพักอาศัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12:00 น. ถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:00 น.
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10:01
เอกสารแนบ    1496286097_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 1 มิ.ย. 60
รูปภาพแนบ