ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง
รายละเอียด ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง ดังนี้
๑. ติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ หอพักเทา-ทอง ๓
๒. ร้านจำหน่ายอาหาร หน่วยที่ ๑ หอพักเทา-ทอง ๓
URL
ผู้ประกาศ รัตยา ช่อมาลา     วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:25
เอกสารแนบ    1494322011_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 พ.ค. 60
รูปภาพแนบ