รับสมัครนิสิตเข้าอยู่หอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 โครงการหอพักเทา-ทอง

ชื่อประชาสัมพันธ์  รับสมัครนิสิตเข้าอยู่หอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 โครงการหอพักเทา-ทอง
รายละเอียด กำหนดการสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา2560
และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

1. หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง
2. หอพักเทา-ทอง ๒
3. หอพักเทา-ทอง ๓
4. หอพักเทา-ทอง ๔
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 14:27
เอกสารแนบ    1490946359_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 มี.ค. 60
รูปภาพแนบ