ข้อมูลหอพักในมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อประชาสัมพันธ์  ข้อมูลหอพักในมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด ข้อมูลหอพักในมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
URL
ผู้ประกาศ สุชาดา อาศัยสุข     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:14
เอกสารแนบ    การจองหอพักสำหรับนิสิตที่ต้องการเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 1 ส.ค. 60
   กำหนดวันขนย้ายสัมภาระเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิต (เพิ่มเติม)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 30 ก.ค. 60
   กำหนดวันขนย้ายสัมภาระเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิต   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 ก.ค. 60
   ข้อมูลหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๐   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 ก.พ. 60
   ข้อตกลงการพักอาศัยในหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๐   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 ก.พ. 60
   ใบประวัตินิสิตหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๐   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 ก.พ. 60
รูปภาพแนบ