กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ (หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔)

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ (หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔)
รายละเอียด กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
(หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔)

วันที่ ๙ ม.ค. ๖๐ = หอพัก ๕๐ปีเทา-ทอง , หอพักเทา-ทอง ๒
วันที่ ๑๐ , ๑๑ ม.ค. ๖๐ = หอพักเทา-ทอง ๓ , หอพักเทา-ทอง ๔

นิสิตพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ทางระบบอินเตอร์เน็ต ได้ที่ http://affairs.buu.ac.th/index.php/login
พร้อมนำเงินสดไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
ภายในวันที่กำหนดการ
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09:59
เอกสารแนบ    1482116409_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 ธ.ค. 59
รูปภาพแนบ