ตกลงราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โครงการหอพักเทา-ทอง

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตกลงราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โครงการหอพักเทา-ทอง
รายละเอียด ตกลงราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โครงการหอพักเทา-ทอง
ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ห้องการเงินและบัญชี หอพัก 50ปีเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่วันที่ 15-23 ธ.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โทร. 038-102222 ต่อ 1545 ในวันและเวลาทำงาน
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 15:52
เอกสารแนบ    1481878439_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 ธ.ค. 59
รูปภาพแนบ