การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ชื่อประชาสัมพันธ์  การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

* นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคืนหรือไม่ ได้ที่หอพักที่นิสิตพักอาศัยในภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ประมาณต้นเดือนมกราคม พ.ศ.2560 *
URL
ผู้ประกาศ สุชีรา รัตนรมย์     วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09:22
เอกสารแนบ    ประกาศคืนเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น 2559 (ฉบับที่ 2)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 27 ม.ค. 60
   ประกาศคืนเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น 2559   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 ธ.ค. 59
รูปภาพแนบ