ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
URL
ผู้ประกาศ นายนาวี ทับทิมงาม     วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 10:55
เอกสารแนบ    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ธ.ค. 59
รูปภาพแนบ