การสมัครเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐

ชื่อประชาสัมพันธ์  การสมัครเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐
รายละเอียด ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐
จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ถึงวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
และโรงเรียนโนนศิลาฤกษ์ราษฎร์อำนวย ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
หมดเขตยื่นใบสมัคร วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:42
เอกสารแนบ    ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 25 พ.ย. 59
   เอกสารแนบ (เฉพาะ Head หน่วยกิจกรรม)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 25 พ.ย. 59
รูปภาพแนบ