การสัมภาษณ์นิสิตผู้สมัครขอรับทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559

ชื่อประชาสัมพันธ์  การสัมภาษณ์นิสิตผู้สมัครขอรับทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด นิสิตที่ได้สมัครขอรับทุนมูลนิธิโตโยต้า ประจำปีการศึกษา 2559 ให้นิสิตติดต่อการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน ที่ห้องงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.
URL
ผู้ประกาศ มณฑา     วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 10:46
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ