แจ้งการนัดสัมภาษณ์นิสิตสมัครทุนมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559

ชื่อประชาสัมพันธ์  แจ้งการนัดสัมภาษณ์นิสิตสมัครทุนมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด นิสิตที่ได้สมัครขอรับทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อนักเรียน นักศึกษา ในภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2559 กรุณาติดต่อ ที่กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต (ห้องที่นิสิตมาส่งใบสมัครขอรับทุน) ในวันที่ 21 ต.ค. 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
URL
ผู้ประกาศ มณฑา     วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 15:53
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ