รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อประชาสัมพันธ์  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขที่ตำแหน่ง ๙๘๓๐ จำนวน ๑ อัตรา
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 16:55
เอกสารแนบ    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 4 ต.ค. 59
รูปภาพแนบ