รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องรอรับสิทธิเพื่อฝึกวิชาทหาร (รด.) ต่อในปีการศึกษา 2560 ม.บูรพา (ข้อมูล ณ เดือน ก.ย.2559)

ชื่อประชาสัมพันธ์  รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องรอรับสิทธิเพื่อฝึกวิชาทหาร (รด.) ต่อในปีการศึกษา 2560 ม.บูรพา (ข้อมูล ณ เดือน ก.ย.2559)
รายละเอียด รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องรอรับสิทธิเพื่อฝึกวิชาทหาร (รด.) ต่อในปีการศึกษา 2560 ม.บูรพา (ข้อมูล ณ เดือน ก.ย.2559)
URL
ผู้ประกาศ PANUPONG     วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 15:46
เอกสารแนบ    army_reserve   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 ก.ย. 59
รูปภาพแนบ