รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ชื่อประชาสัมพันธ์  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขที่ตำแหน่ง ๙๘๓๐ จำนวน ๑ อัตรา
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 10:31
เอกสารแนบ    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 13 ก.ย. 59
รูปภาพแนบ