ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่
รายละเอียด ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค หอพักเทา-ทอง ๓
URL
ผู้ประกาศ รัตยา ช่อมาลา     วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 11:30
เอกสารแนบ    1471840301_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 22 ส.ค. 59
รูปภาพแนบ