โครงการ “ทูตความดีแห่งประเทศไทย ๒๕๕๙”

ชื่อประชาสัมพันธ์  โครงการ “ทูตความดีแห่งประเทศไทย ๒๕๕๙”
รายละเอียด โครงการ “ทูตความดีแห่งประเทศไทย ๒๕๕๙”
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการโดยส่งผลงานในรูปแบบโครงการ Gen A (Empower Active Citizen) ในหัวข้อ
“พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ”
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 15:17
เอกสารแนบ    โครงการ “ทูตความดีแห่งประเทศไทย ๒๕๕๙”   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 4 ส.ค. 59
รูปภาพแนบ