ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สิทธิออกเสียงประชามติ “ร่างรัฐธรรมนูญ และ ประเด็นเพิ่มเติม”

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สิทธิออกเสียงประชามติ “ร่างรัฐธรรมนูญ และ ประเด็นเพิ่มเติม”
รายละเอียด ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สิทธิออกเสียงประชามติ “ร่างรัฐธรรมนูญ และ ประเด็นเพิ่มเติม”
ของบ้านเลขที่ ๑๖๙ / ๔๐๐ - ๔๓๔ สามารถลงคะแนนออกเสียงได้
ณ ที่ออกเสียง บริเวณลานจอดรถด้านหลังหอประชุมธำรงบัวศรี ม.บูรพา
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตหรือ
ที่เว็บไซต์ http://www.khonthai.com/Election/Elecenter/intercervotsv/

หมายเหตุ :: นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวสามารถขอรับจุลสารการออกเสียงประชามติ ได้ที่สำนักงานหอพัก
URL http://www.khonthai.com/Election/Elecenter/intercervotsv/
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:39
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ