ราคากลางงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๔

ชื่อประชาสัมพันธ์  ราคากลางงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๔
รายละเอียด ราคากลางงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๔
รายละเอียดตาม File ที่แนบ
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:43
เอกสารแนบ    1468399423_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 13 ก.ค. 59
รูปภาพแนบ