ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง
รายละเอียด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 11:22
เอกสารแนบ    1466050942_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 มิ.ย. 59
รูปภาพแนบ