ข้อมูลการฝึกวิชาทหาร สำหรับ นศท.ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ปี 2559 (เผยแพร่ทางเว็บไซต์)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ข้อมูลการฝึกวิชาทหาร สำหรับ นศท.ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ปี 2559 (เผยแพร่ทางเว็บไซต์)
รายละเอียด ข้อมูลการฝึกวิชาทหาร สำหรับ นศท.ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ปี 2559 (เผยแพร่ทางเว็บไซต์)
URL
ผู้ประกาศ ผกท.ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์     วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:16
เอกสารแนบ    military_training_third_year   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 พ.ค. 59
รูปภาพแนบ